Pierwsze Regionalne Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Mińsk na Dolnym Śląsku”

Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Mińsk na Dolnym Śląsku” zorganizowane zostanie przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą oraz Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej. Forum odbędzie się dnia 16 września 2008 roku. Celem Forum jest zainicjowanie jest zapoznanie dolnośląskich przedsiębiorców, rzemieślników, z warunkami współpracy handlowej i gospodarczej z Białorusią.

Udział w spotkaniu zadeklarowały białoruskie firmy m.in. z takich branż jak: budownictwo, obróbka drewna, wytwórczość sprzedaż produkcji, drukarskiej, produkcja piany budowlano montażowej, produkty naftowe, naprawa i obsługa techniczna pojazdów mechanicznych, remonty kapitalne budynków i budowli, systemów termoizolacji chłodni.

Program znajduje się w załączniku.