Parlament Europejski za wzmocnioną współpracą w sprawie wspólnego systemu patentowego

15 lutego 2011 roku Parlament Europejski zagłosował za uruchomieniem procedury wzmocnionej współpracy mającej na celu stworzenie wspólnego systemu patentowego Unii Europejskiej. Rezolucja PE w tej sprawie została przyjęta 471 głosami za, 160 deputowanych głosowało przeciw, 42 wstrzymało się od głosu.
 

Więcej informacji: LINK