Pałac Saski w Warszawie – czy zostanie odbudowany?

12 września 2018 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Niepodległości RP. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował dyrektor generalny.

Jednym z głównych tematów spotkania była prezydencka propozycja powrotu do idei odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie – dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości RP. Pałac Saski to symbol zmiażdżonej działaniami wojennymi Warszawy; jego odbudowa stałaby się symbolem odrodzenia RP: wolnej i niepodległej – takim przesłaniem Prezydent RP, Andrzej Duda, rozpoczął prezentację swojej propozycji. W trakcie dyskusji przedstawicielka ZRP przypomniała, że rzemiosło polskie od stuleci uczestniczy w odtwarzaniu dziedzictwa narodowego po różnych zawieruchach wojennych. Przypomniała m.in. wkład rzemieślników w odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie po II wojnie światowej. Zaproponowała, aby w realizację idei włączyć różne środowiska społeczne. Zapewniła, że rzemiosło polskie jest otwarte na współpracę oferując to co ma najcenniejsze – unikatowe kwalifikacje i umiejętności, pamięć pokoleń i kunszt mistrzowski. Przypomniała, że to dobro narodowe rzemiosło utrzymało do dziś, pomimo wielu zawirowań historii. Wyraziła nadzieję, zwracając się przy tym do obecnej na spotkaniu Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej, że dzięki dobrej współpracy ZRP i MEN, dobro to będzie wzmacniane i rozwijane w ramach realizowanej reformy kształcenia zawodowego.

Ponadto, Prezydent RP ogłosił nazwiska 25 osób, które 11 listopada 2018 roku zostaną pośmiertnie uhonorowane Orderami Orła Białego za zasługi dla polskiej niepodległości. Wśród nich znalazł się Władysław Stanisław Reymont, znany jako wybitny prozaik, laureat Nagrody Nobla, społecznik i działacz patriotyczny. Dodajmy – mniej znany jako rzemieślnik – krawiec.

 

Link: https://www.tvp.info/18168935/70-lat-temu-niemcy-wysadzili-go-w-powietrze-palac-saski-powstanie-z-popiolow

(Zdjęcia: Google)