Termin zwrotu podatku VAT-REF

30 września jest ostatnim dniem składania wniosków o zwrot podatku VAT zapłaconego w krajach Unii Europejskiej w 2017 roku.

Podatnicy, którzy planują ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej w administracji podatkowej innego państwa członkowskiego w Unii Europejskiej muszą spieszyć się ze złożeniem wniosku. Dokumenty można składać tylko do 30 września i jest to termin nieprzekraczalny. Ministerstwo Finansów przygotowało broszurę oraz instrukcję, które pomogą poprawnie wypełnić formularze.

Broszura Zwrot podatku naliczonego w innym państwie członkowskim UE: https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1751189/ULOTKA-zwrot_vat_w_ue.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku VAT-REF: https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1209815/Instrukcja_Vat-Ref.pdf

(Zdjęcie: Google)