Posiedzenie grupy roboczej UEAPME ds. polityki regionalnej i funduszy strukturalnych

UEAPME jest partnerem „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (EER – European Entrepreneurial Region)” – nowego pilotażowego projektu UE, który co roku nagradza maksymalnie trzy europejskie regiony, wyróżniające się najlepszymi koncepcjami rozwoju przedsiębiorczości, bez względu na ich wielkość, bogactwo czy kompetencje samorządowe. Najlepszym regionom nadawany się tytuł Przedsiębiorczego Regionu Roku.
 
Podczas rozpoczęcia Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, zorganizowanego przez Komisję Europejską i Komitet Regionów UE w dniach 5-8 października 2009 roku przyznane zostały tytuły Przedsiębiorczego Regionu Roku. W dniu 5 października 2009 roku odbyło się również  posiedzenie grupy roboczej UEAPME ds. polityki regionalnej i funduszy strukturalnych, podczas którego Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Funduszy Unijnych Związku Rzemiosła Polskiego – przedstawił m.in. opinię na temat procedur aplikacyjnych dla małych firm ubiegających się o unijne dotacje. „Polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oczekują w najbliższej przyszłości od władz regionalnych kontynuowania działań mających na celu dostępność tych środków dla możliwie jak najszerszej rzeszy małych firm.” – powiedział Dyrektor Pruszanowski.
 
Związek Rzemiosła Polskiego jako partner społeczny wskazuje konieczność upowszechnienia stosowania elastycznego podejścia do innowacji w procedurach programów operacyjnych realizujących europejską politykę spójności, w tym stosowania definicji innowacji w jej pełnym wymiarze, tj. uwzględniającym również innowacje organizacyjne. W opinii Norberta Pruszanowskiego „umożliwiłoby to aplikowanie o środki znacznej ilości firm z sektora MŚP – obecnie wykluczonych z możliwości uzyskania takiego wsparcia.”
 
Więcej informacji na stronie: LINK