Opinia Związku Rzemiosła Polskiego do projektu budżetu na 2011 rok

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka oraz Ministra Finansów Jana Rostowskiego pismo z uwagami do projektu ustawy budżetowej na 2011 rok.

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego projekt ustawy budżetowej na rok 2011 jest możliwy do zrealizowania w obecnych warunkach. Natomiast nie wynika z niego, że jest on przygotowany na podstawie długofalowej strategii reformowania finansów publicznych.

Obniżanie deficytu przez cięcia w wydatkach społeczno-socjalnych oraz zwiększanie obciążeń podatkowych to polityka krótkoplanowa, której efekty nie muszą być pozytywne. Zaproponowane rozwiązania w przyszłości mogą powodować poszukiwanie w sposób niesystemowy kolejnych oszczędności i podnoszenia podatków.

W opinii Związku Rzemiosła Polskiego – ze względu na stan finansów państwa – z wysokim deficytem budżetowym będziemy się zmagać jeszcze przez wiele lat. Konieczne jest więc przeprowadzenie odważnej reformy wydatków a nie zwiększanie wpływów. Trzeba szukać innych rozwiązań  zmniejszania deficytu budżetowego, a nie podwyższać podatki.

Szczegółowe informacje w załączniku.