Już niedługo kolejna edycja Forum MŚP

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, Krajową Izbą Gospodarczą, Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w XVI Ogólnopolskim Forum Gospodarczym MSP pod hasłem ,,Bariery konkurencyjności MSP – działania na rzecz ograniczania zagrożeń i wsparcia przedsiębiorczości’’, które odbędzie się 4 listopada 2010 r. w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Waldemar Pawlak – Wicepremier Minister Gospodarki oraz prof. Danuta Hübner – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.

Forum towarzyszyć będą warsztaty poświęcone m.in.: możliwości współfinansowania rozwoju przedsiębiorstw ze środków unijnych; alternatywnym źródłom finansowania MŚP oraz dostosowaniu przedsiębiorców do zmieniających się wymogów  UE.

W ramach konferencji organizowany jest też także konkurs Lider Przedsiębiorczości Roku 2010 promujący najbardziej aktywne i dynamicznie rozwijające się firmy handlowe, produkcyjne, rzemieślnicze i usługowe, nad którym patronat honorowy objął Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Więcej na stronie www.fund.org.pl w zakładce XVI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MSP oraz w siedzibie Biura Organizacyjnego ul. Smocza 27, tel. 022 838-01-72.

Program Forum dostępne również w załączniku.