Opinia ZRP w sprawie raportu „Przedsiębiorczość w Polsce”

W opinii Związku Rzemiosła Polskiego raport „Przedsiębiorczość w Polsce 2008” stanowi dobre źródło informacji o gospodarce w 2007 r. i warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw. Większość danych jednak charakteryzujących przedsiębiorstwa w Polsce nie uwzględnia sektora MŚP stanowiącego ponad przedsiębiorstw 96% aktywnych przedsiębiorstw lub przedstawia dane z 2006 roku. Związek zwraca uwagę, że mimo wzrostu ilości mikroprzedsiębiorstw wzrost zatrudnienia w tym sektorze był blisko o połowę niższy od wzrostu zatrudnienia na krajowym rynku pracy. Dane te nie świadczą o dobrej kondycji tych firm i ich konkurencyjność. Mimo optymizmu wynikającego z Raportu, co do perspektyw rozwoju przedsiębiorczości na najbliższe lata, sektor mikroprzedsiębiorstw wciąż pozostaje w tyle za innymi i nie stanowi zbyt wyraźnie siły pobudzającej gospodarkę. Niepokoi także brak propozycji konkretnych rozwiązań w wielu obszarach, a także szczegółów realizacyjnych i terminów ich wdrażania, od których tak bardzo zależy rozwój MSP. Szczegóły w załączniku.