Opinia ZRP odnośnie senackiego projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Lecha Czapli opinię dotyczącą projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Projekt zakłada umożliwienie stosowania memoriałowej zasady rozliczeń kosztów dla wynagrodzeń wypłacanych w terminie wynikającym z przepisów lub umowy, ale w miesiącu następującym po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

Związek sądzi, że wprowadzenie takiego rozwiązania uprości rozliczenia księgowo-podatkowe w firmach oraz przybliży współmierność osiąganych przychodów do poniesionych kosztów w danym okresie rozliczeniowym. I co najważniejsze – w żadnym stopniu nie spowoduje obniżenia dyscypliny pracodawców w zakresie regularności i terminowości wypłat wynagrodzeń i opłacania składek ZUS.

Szczegółowe informacje w załączniku.