IV Krajowy Zjazd Spółdzielczości Rzemieślniczej

 

W dniu 30 września 2008 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, przy ul. Miodowej 14 odbędzie się IV Krajowy Zjazd Spółdzielczości Rzemieślniczej.
IV Krajowy Zjazd Spółdzielczości Rzemieślniczej to duże wydarzenie dla całej spółdzielczości rzemieślniczej. W toku Zjazdu omawiana będzie m.in. aktualna sytuacja spółdzielczości rzemieślniczej, działalność lustracyjna ZRP- Związku Rewizyjnego oraz projektowane zmiany w Prawie Spółdzielczym.

W dniach 21—22 listopada 2008 roku odbędzie się IV Kongresu Spółdzielczości, który dokona podsumowania aktualnej sytuacji ruchu spółdzielczego w Polsce, wyznaczy dalsze kierunki jego rozwoju oraz dokona wyboru nowych władz spółdzielczych. Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał pełnomocnictwo do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyboru delegatów na IV Kongres Spółdzielczości i pracami przygotowawczymi do Kongresu. # USUN 6058