Konferencja nt. wejścia Słowacji do strefy Euro, Bratysława