Opinia ZRP o Krajowym programie reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”

Związek Rzemiosła Polskiego skierował do szefowej Ministerstwa Przedsiębiorczości 

i Technologii opinię dotyczącą Krajowego programu reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2018/2019.

 

Wspieranie nowych inwestycji oparte na zwolnieniach w podatku dochodowym, w ocenie ZRP, jest lepszym rozwiązaniem niż dotychczasowe. Niestety, kryteria jakościowe ustalone dla wsparcia inwestycyjnego (zatrudnienie kadry ze specjalistycznym wykształceniem, utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, współpraca z ośrodkami badawczymi czy działalność B+R) świadczą o tym, że ustawa nie została przygotowana z myślą o mikroprzedsiębiorstwach, w tym rzemieślniczych. Związek Rzemiosła Polskiego od dawna zwraca uwagę, że instrumenty wsparcia inwestycji dla poszczególnych kategorii przedsiębiorców nie muszą się wykluczać i możliwe jest wprowadzenie takich, które będąc opartymi na kryteriach jakościowych jednocześnie będą dostosowane do możliwości firm mikro/małych – proste, przyjazne proceduralnie i pozwalające osiągać efektywność ekonomiczną planowanej inwestycji w określonym czasie. 

 

W kwestii podpisanej przez prezydenta Konstytucji biznesu Związek wyraził nadzieję, że poprzez wprowadzenie, m.in. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji prawa oraz rozstrzygania wątpliwości na korzyść właściciela firmy ulegną poprawie relacje przedsiębiorców z administracją, czyniąc ją bardziej przyjazną i partnerską. Jednak spośród wszystkich zmian, dwie: – instytucja działalności nierejestrowej i – ulga na start dla początkujących przedsiębiorców pozostają w naszej ocenie co najmniej kontrowersyjne z punktu widzenia sytuacji mikrofirm, szczególnie o profilu usługowym, których jesteśmy jednym z największych reprezentantów. W pierwszym przypadku przyjęcie takiego rozwiązania oznacza, że dla pewnej grupy podmiotów nie przewiduje się żadnego monitorowania rozmiarów ich działalności i że będą one zwolnione z wielu obowiązków i ponoszenia kosztów (np. z opłacania składek ZUS, prowadzenia ewidencji podatkowo-księgowych, instalowania kas fiskalnych, składania deklaracji i raportów), którymi obarczani są wszyscy przedsiębiorcy, w tym najmniejsi. Wprowadzenie małego ZUS dla początkujących (ulga na start) może prowadzić do dysfunkcji systemu ubezpieczeń społecznych, który zatraci swoją podstawową funkcję zabezpieczenia społecznego, zależnego od wkładu wniesionego przez ubezpieczonego. 

 

W swoim stanowisku Związek Rzemiosła Polskiego poruszył także kwestie sukcesji przedsiębiorstw osoby fizycznej, wprowadzania uproszczeń w prawie (ulga na złe długi w podatku dochodowym), Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a także reformy systemu edukacji. ZRP zwróciło się także z prośbą do minister Emilewicz o sprostowanie informacji dotyczącej rezultatów wypracowanych w projekcie „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, ponieważ podane dane nie są właściwe.

 

Stanowisko: