Opinia ZRP do projektów rozporządzeń wykonawczych ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Jolanty Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej opinię do projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla przedsiębiorców i pracowników.

 

Związek Rzemiosła Polskiego uważa, że wprowadzenie wymogu sporządzania  sprawozdania finansowego o podobnym charakterze do sprawozdań F0-1 i F0-2 w przypadku małych i mikro- firm jest mało realne. Zdaniem Związku w przypadku przedsiębiorców nie prowadzących pełnej księgowości jedynym dokumentem zastępującym powyższe sprawozdania mogłyby być tylko roczne zeznania o wysokości osiągniętych dochodów (poniesionej straty) PIT-36 lub 36-L lub zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-28), w przypadku  firm opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.