Opinia ZRP do Komunikatu KE: Kluczowe przesłania sprawozdania „Zatrudnianie w Europie” za rok 2009

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Doroty Pasterczyk – Zastępcy Dyrektora Departamentu Rynku Pracy MPiPS uwagi do Komunikatu KE: Kluczowe przesłania sprawozdania „Zatrudnianie w Europie” za rok 2009.

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego analiza sytuacji obecnej na europejskim rynku pracy ujęta w Komunikacie nie dają wielu podstaw do optymizmu w kontekście zatrudnienia w najbliższych latach. Do przytoczonych w dokumencie wyzwań ekonomicznych dojdą niedługo także wyzwania natury demograficznej i społecznej – takie jak starzenie się społeczeństw, nasilające się migracje i konieczność zapewnienia lepszej symbiozy możliwości edukacyjnych Europy z potrzebami rynku pracy.

Szczegółowe informacje w załączniku.