Opinia ZRP do Dokumentu Informacyjnego KE dla Rady EPSCO

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Hanny Świątkiewicz-Zych – Dyrektora Departamentu Rynku Pracy MPiPS uwagi do Dokumentu Informacyjnego KE dla Rady EPSCO: Kryzys zatrudnienia – trendy, rozwiązania w zakresie polityki i główne działania.

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego dokument jest przydatnym narzędziem w kształtowaniu polityki zatrudnieniowej państw członkowskich – celnie wskazuje zaistniałe zagrożenia i wyzwania, jakie stoją przed europejskim rynkiem pracy.

ZRP popiera kierunek działań w obszarze zatrudnienia wytyczony jeszcze w roku ubiegłym w resorcie pracy, dzięki któremu mamy względnie stabilną sytuację na rynku pracy. ZRP zgadza się z przedstawioną analizą i generalnie popiera ujęte w dokumencie propozycje rozwiązań, niemniej jednak poniżej przedstawiamy kilka uwag o charakterze szczegółowym.

 

Szczegółowe informacje w załaczniku.