Walne Zgromadzenie Unii Gospodarczej Samorządowych Funduszy Pożyczkowych J.Bartnik, J.Klimek)