Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – zgodnie z harmonogramem –rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe”.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 18 października 2010 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa lub Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w załączniku.