Zapytanie ofertowe – organizacja szkolenia w ramach projektu

W związku z realizacją projektu „Branże w dialogu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Organizacja szkolenia w ramach projektu „Branże w dialogu” dla 50 osób w okresie 07-09.11.2011”.


Oferty należy składać w terminie do 25 października 2011r. do godziny 12.00.

Osoba upoważniona do kontaktu: Sławomir Biedermann, biuro@branzewdialogu.pl, tel. 22 50 44 235

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.