W Opolu trwa szkolenie z zakresu komunikacji i public relations

Od wczoraj w Opolu trwa szkolenie związane ze strategiami PR. Przygotowane i proponowane przez trenera Andrzeja Szastoka symulacje pozwalają wykorzystać przyswojoną wiedzę na wzmocnienie pozycji firmy na rynku, na podniesienie jej konkurencyjności, na budowanie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa i przyjaznego otoczenia.

Warsztaty trwają trzy dni, a uczestniczą w nich przedsiębiorcy, rzemieślnicy, pracownicy firm, organizacji rzemiosła i przedsiębiorczości oraz kadra zarządzająca MŚP. Zainteresowanie tematyką szkolenia wyraźnie wskazuje, że zagadnienia związane z komunikacją, działaniem firmy w sytuacji kryzysowej, czy strategiami public relations są w środowisku mało znane. Rzemieślnicy, którzy uczestniczyli już w ćwiczeniach są przekonani, że zdobyta wiedza będzie przez nich wykorzystywana w promocji działalności. Warsztaty są też dobrym forum na wymianę doświadczeń, uwag i porównania swoich działań promocyjnych.

 

Podczas zajęć e-learningowych prowadzonych po szkoleniach stacjonarnych szkoleni mają możliwość wymiany poglądów z ekspertami w dziedzinach poruszanych podczas warsztatów.

 

Szkolenie jest realizowane przez Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Public Relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP” współfinansowanego z funduszy unijnych.

 

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt z biurem: biuro@pr4msp.pl, tel/faks:22 50 44 274. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.pr4msp.pl