Od października zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dokument bedzie obowiązywał od 1 października 2015 roku.
Wyższe kryteria dochodowe sprawią, że wzrośnie liczba osób ubiegających się o świadczenia pieniężne.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
•    dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
•    dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).
O 75 zł wzrosną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
Więcej: LINK