Rada Dialogu Społecznego czeka na podpis Prezydenta RP

Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, która zastąpi Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Sejm przyjął dwie poprawki Senatu. Jedną dotyczącą przekazywania sprawozdania z działania Rady także do senatu, a nie tylko sejmu, druga związana z uściśleniem terminu zmiany nazwy z Komisji Trójstronnej na Radę Dialogu Społecznego.

Zgodnie z tym, co powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy, prace nad ustawą odbywały się w atmosferze współpracy, wspólnego  kompromisu i merytorycznej dyskusji. Polskie prawo powinno być tworzone właśnie w ten sposób, w porozumieniu i szukaniu najlepszego z możliwych rozwiązań 
Rada Dialogu będzie realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie zatrudnienia, poprawiać jakość i skuteczność wdrażania strategii społeczno-gospodarczych oraz budować wokół nich sprzyjające warunki do współpracy trzech partnerów – organizacji pracowników, pracodawców i rządu.
 Strona pracowników i pracodawców rady będą miały również możliwość przygotowywania projektów aktów prawnych, składania wniosków o przeprowadzenie wysłuchania publicznego i zapytań do właściwych ministrów oraz możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego.

Nad dokumentem pracowali wspólnie eksperci związków z NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych; pracodawców z Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club oraz przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Więcej: LINK