Gazeta.pl: Rząd przyjął projekt „konstytucji dla przedsiębiorców”

Jak informuje portal „Gazety Wyborczej” we wtorek na wyjazdowym posiedzeniu we Wrocławiu rząd przyjął przygotowany przez resort gospodarki projekt Prawa działalności gospodarczej.

Majsterstwo Gospodarki chce, by nowelizacji wzmocniła pozycję przedsiębiorcy w relacjach z administracją. W założeniach ustawy znajdują się takie zapisy jak umożliwienie przedsiębiorcy podejmowanie wszelkich działań pod warunkiem, że są one zgodne z prawem oraz rozstrzyganie wszelkich wątpliwości prawnych na korzyść przedsiębiorcy.

Rząd zaznaczył, że podstawą do przyjęcia ustawy jest założenie, że znaczna większość firm (99 proc.) działa uczciwie. Stąd nakładanie kar pieniężnych czy odbieranie uprawnień, czyli najbardziej drastyczne dostępne administracji środki, mają być stosowane tylko wyjątkowo w możliwie wąskim zakresie.

Projekt nakłada także na przedsiębiorców obowiązek przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, dobrych obyczajów, słusznych interesów innych biznesmanów oraz dbania o dobro konsumentów.

Więcej: wyborcz.biz.pl
28.06.2015
LINK