O klastrach w Toruniu

W dniach 2-3 marca w Toruniu odbyła się XXII już edycja Forum Gospodarczego  WELCONOMY 2015. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Integracja i Współpraca – Innowacyjność”.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, a także minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński.

Podczas forum rozmawiano między innymi o współpracy z Ukrainą i Mołdawią, spółdzielczości w Polsce, perspektywach dla Europy w 2020 roku, nowoczesnych rozwiązaniach i produktach dla infrastruktury, funduszach europejskich 2014-2020 oraz klastrach.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik wziął udział w dyskusji dotyczącej przyszłości klastringu w Polsce i wskazał obszary, w których klastry nie były dotychczas odpowiednio wspierane. Zwrócił także uwagę, że obecna forma klastrów wywodzi się ze spółdzielni, które przez wiele lat stanowiły o stabilności polskiego rzemiosła i MŚP.

Prezes Jerzy Bartnik wskazał również elementy istotne dla wspierania małych i średnich firm, takie jak kształcenie dualne, edukacja dla rynku pracy, skuteczne wykorzystanie środków unijnych, czy budowanie wzajemnego zaufania i współpracy na bazie sprawnego dialogu społecznego.
Więcej: LINK