Zespół ekspertów wypracuje opinię dotyczącą firm rodzinnych

W gmachu SGH, 5 marca, spotkał się Zespół ekspertów w celu wypracowania opinii na temat firm rodzinnych. Opinia będzie skierowana do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego a następnie zaprezentowana na forum europejskim przez wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego prof. Jana Klimka, przedstawiciela Grupy Pracodawców.

Podczas obrad próbowano ujednolicić definicję firm rodzinnych. Zadaniem zespołu ekspertów jest określenie głównych problemów, z jakimi borykają się firmy rodzinne oraz sformułowanie propozycji działań prorozwojowych. Ustalono wstępny harmonogram spotkań na najbliższe miesiące. Jedno z pierwszych odbędzie sie w Jelitkowie-Gdańsku w terminie 12-13 maja.

Członkowie Zespołu otrzymali zaproszenie na VI konferencję naukową z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce”, która 12 marca odbędzie się w SGH.