O ochronie środowiska z gośćmi z Cypru. Spotkanie w ZRP

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, 3 marca, odbyło się spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń i omówieniu propozycji współpracy w ramach projektu „ Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”.

W spotkaniu uczestniczyły osoby zarządzające projektem  3xśrodowisko reprezentujące Stowarzyszenie REFA Wielkopolska, Stowarzyszenie Transfer i Związek Rzemiosła Polskiego oraz cztero-osobowa delegacja cypryjska reprezentująca projekt Rethink (www.rethink.com.cy), koncentrujący się na podnoszeniu świadomości mieszkańców Cypru odnośnie potrzeby zmniejszenia wytwarzania odpadów, ponownego ich wykorzystania oraz recyklingu.

Uczestnicy spotkania zgodzili się na wymianę i rozpowszechnianie informacje w postaci wywiadów i artykułów ukazujących się w ramach obu projektów, tym samym powiększając optykę społeczeństw, w tym przedsiębiorców działających w obu krajach na zagadnienia ochrony środowiska, zmniejszania zużycia zasobów i recyklingu.