Newsweek: UE promuje przedsiębiorczych

„Od 6 do 14 maja trwać będzie Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Na organizację imprez promujących rozwój przedsiębiorczości można uzyskać dofinansowanie” – czytamy w Newsweeku.
„Celem ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości jest wsparcie sektora małych i średnich firm, a także zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. Od 6 do 14 maja w krajach członkowskich UE organizowane będą imprezy o charakterze promocyjno-informacyjnym skierowane do przedsiębiorców, m.in. konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty, konkursy, targi i wystawy.”

„Koordynatorem programu w Polsce jest Związek Rzemiosła Polskiego. Zainteresowani zoorganizowaniem akcji w ramach Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw powinni wypełnić formularze na stronie Komisji Europejskiej i zgłosić się do ZRP. Najciekawsze projekty będą dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki. Wnioski w ramach konkursu można składać do 27 marca. Kandydaci powinni przedstawić szczegółowy opis przedsięwzięcia oraz kosztorys. Projekty oceni specjalna komisja, biorąc pod uwagę trzy kryteria: oryginalność (50 pkt), wykonalność (25 pkt) i umiejętność dotarcia do szerokiego grona odbiorców (25 pkt).”

„Aby otrzymać dotację, trzeba uzyskać powyżej 50 pkt. Maksymalna wysokość dofinansowania będzie wynosiła 20 tys. zł i nie może przekroczyć 50 proc. kosztów organizacji całego przedsięwzięcia.”

Więcej: LINK
Newsweek. Krzysztof Sagański
24.03.2009