Newss.pl: Możliwości wsparcia przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2

„Konferencja pt: „Możliwości wsparcia przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013″, która odbyła się 16 września 2009 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14. w Warszawie, miała dwufazowy charakter.”- czytamy na portalu newss.pl

”Pierwszą część poprowadził Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. Przedstawiciele izb cechów i mediów wysłuchali wypowiedzi Jarosław Pawłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Rafała Baniaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki.”

”Jarosław Pawłowski przedstawił dobrą sytuację związaną z wykorzystaniem funduszy unijnych na rozwój regionalny. Wsparcie zostało w całości rozdysponowane. Do ministra zostały skierowane pytania, które przede wszystkim dotyczyły problemów związanych z rozlicznymi przeszkodami, na które natrafia przedsiębiorca składający wniosek o przyznanie dotacji.”
 
”Druga część spotkania prowadzona była przez Zastępcę Dyrektora Zespołu Do Spraw Unii Europejskiej i Funduszy Unijnych ZRP- Norberta Pruszanowskiego, który przedstawił możliwości wsparcia organizacji rzemiosła w ramach priorytetu II i V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.”

”Następnie dr Anna Kacprzyk- Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki przedstawiła prezentację dotyczącą możliwości wsparcia przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, którego głównym celem jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.”

Więcej: http://newss.pl/biznes/mozliwosci-wsparcia-przedsiebiorcow-z-programu-operacyjnego-innowacyjna-gospodarka-2007-2013.html