NEWS.O.PL: XV EDYCJA NAGRODY LITERACKIEJ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA ROZSTRZYGNIĘTA

„29 stycznia 2009 roku Jury Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta pod przewodnictwem Prezesa ZRP Jerzego Bartnika ogłosiło tegorocznych laureatów konkursu. Podobnie jak w poprzednich edycjach, kandydatów do Nagrody zgłaszali członkowie Jury – pisarze, dotychczasowi laureaci Nagrody, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Literatów Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego”.

„Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta została ustanowiona w 1994 roku dla upamiętnienia postaci Władysława Reymonta: Rzemieślnika – Pisarza – Noblisty. Nagroda ta zyskała trwałe miejsce w katalogu liczących się nagród literackich w Polsce i cieszy się zasłużonym uznaniem w środowisku twórców. Jest przyznawana w dwóch kategoriach: Za twórczość całego życia i Książkę roku”.

„Laureatami XV edycji Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta w kategorii Za twórczość całego życia zostali Józef Hen i Krzysztof Karasek. W kategorii Za książkę roku nagrodzona została Anna Janko za Dziewczyna z zapałkami. Laureatami Honorowych Wyróżnień w dziedzinie kultury wybrani zostali: Barbara Koc, Zbigniew Makowski i Jan Rodzeń”.

„W ramach Konkursu Jury przyznało także Nagrody Specjalne i Wyróżnienia dla przedstawicieli rzemiosła, których związki z literaturą, twórczością artystyczną, kulturą i jej upowszechnianiem są znane i cenione”.

„Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 17 lutego 2009 roku w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie”.

Więcej: news.o.pl