Gazeta Prawna: Banki odrzucają 80 proc. wniosków firm

„Większe szanse na kredyty mają tylko firmy z takich sektorów jak produkcja przemysłowa czy usługi medyczne. Firmy deweloperskie, motoryzacyjne, transportowe mają największe problemy z dostępem do finansowania” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„- Robiliśmy badania i okazało się że 80 proc. wniosków firm o kredyty jest w tej chwili przez banki odrzucane. Mamy sygnały od naszych członków, że dochodzi do sytuacji, gdy bank najpierw udostępnia linię kredytową, a później cofa dalsze finansowanie – mówi Andrzej Malinowski, prezes Konfederacji Pracodawców Polskich”.

„Nie wszyscy przedsiębiorcy są jednak oceniani w ten sam sposób. Bankowcy twierdzą, że każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie i nawet przedsiębiorca z branży podwyższonego ryzyka może nadal uzyskać kredyt”.

„- Mały biznes zawsze był przez banki traktowany źle, a teraz jest jeszcze gorzej – podkreśla Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego”.

„- Nawet jeśli do banku przychodzi firma motoryzacyjna, która ma gwarancje zamówień, to bank bardzo często odmawia jej kredytowania – twierdzi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego”.

Więcej: Gazeta Prawna

04.02.2009