Nabór wniosków w ramach Działania 4.3 i Działania 5.1 RPO WM 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 29 października 2010 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IV RPO WM 2007-2013 „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka – Odnawialne źródła energii i kogeneracja” i w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działania 5.1 „Transport miejski”. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w załączonych ogłoszeniach.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w ramach Działania 4.3 i Działania 5.1 w załączniku.