Forum Branżowe: ODD – Dobre dla Domu

„ODD – Dobre dla Domu – sieć sklepów wyposażenia wnętrz została nagrodzona Złotym Laurem w konkursie Związku Rzemiosła Polskiego i redakcji miesięcznika „Mała Firma”, w którym nagradzani są przedsiębiorcy przyczyniający się do rozwoju sektora MSP w Polsce” – czytamy w Forum Branżowym.

„Inicjatorami i organizatorami konkursu są Związek Rzemiosła Polskiego, redakcja wspomnianego wyżej miesięcznika oraz Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych polskich firm, które potrafią łączyć wielowiekowe tradycje z nowoczesnością, umiejętnie poruszają się po rynku krajowym i zagranicznym, inwestują w innowacyjne technologie i tworzą nowe miejsca pracy. Kandydatów do nagrody rekomendują izby rzemieślnicze, cechy, zrzeszenia kupieckie, czytelnicy miesięcznika, a także sami przedsiębiorcy.”

01.10.2010