Nabór do kolejnej edycji konkursu „Bony na innowacje dla MŚP”

„Bony na innowacje dla MŚP” to jedno z najbardziej przystępnych źródeł finansowania innowacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Firmy, które nie mają potencjału w tym zakresie, a chcą się rozwijać w oparciu o swoje innowacyjne pomysły otrzymują realną pomoc w przeprowadzeniu prac B+R. Jak dotąd do przedsiębiorców trafiło w ramach konkursu ponad 220,5 mln zł – mówi Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP.

W ramach konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” PARP podpisał już 889 umów o dofinansowanie ze środków unijnych. O takie wsparcie najczęściej starają się firmy z sektora przetwórstwa przemysłowego (864 złożone wnioski), zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (487 złożonych wniosków) oraz informacją i komunikacją (471 złożonych wniosków).

W trzech ostatnich rundach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy”firmy złożyły ponad pół tysiąca wniosków. W sumie na oba etapy konkursu, czyli dofinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych przy opracowaniu nowych produktów i technologii oraz wdrożenie wypracowanych rozwiązań, zostało przekazane przedsiębiorcom wsparcie w wysokości ponad 220,5 mln zł ze środków unijnych.

Kto się może starać o wsparcie z funduszy unijnych w ramach konkursu?

O wsparcie z funduszy unijnych w ramach konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” mogą starać się mikro, małe i średnie firmy. Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich – usługowy – umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Pomyślne ukończenie pierwszego etapu (usługowego) daje możliwość sfinansowania wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną w ramach drugiego etapu – inwestycyjnego.

Równolegle do pierwszego i drugiego etapu trwają konkursy na dofinansowanie projektów wpisujących się w realizację rządowego programu Dostępność Plus. W tym wypadku innowacje powinny być produktowe, a przedsiębiorcy muszą wykazać, że opracowane przez nich rozwiązania ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności, w tym np. seniorów.

W ramach I etapu konkursu przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości maksymalnie 340 tys. zł. Całkowity koszt projektu nie może natomiast przekroczyć 400 tys. zł. Istotnym jest, iż  wkład własny firmy może stanowić jedynie 15 proc. wartości kosztów etapu. Dofinansowanie PARP obejmuje usługi jednostek naukowych, które wesprą przedsiębiorstwo w opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), technologii czy też nowego projektu wzorniczego.

W ramach II etapu konkursu – inwestycyjnego– przedsiębiorcy mogą otrzymać maksymalnie 560 tys. zł wsparcia, a całkowity koszt projektu musi się zamknąć w kwocie 800 tys. zł. Wysokość wkładu własnego firmy zależy od jej wielkości oraz miejsca wdrożenia innowacji (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

Nabór wniosków do VIII rundy etapu 1 usługowego potrwa do 30 września. Zakończenie naboru
w VIII rundzie etapu 2 inwestycyjnego zaplanowano na 8 września 2020 r.

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy – Dostępność Plus

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny – Dostępność Plus

Źródło: PARP