Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe pomoże zmniejszyć różnicę w umiejętnościach w zawodach rzemieślniczych

„Kształcenie i szkolenie zawodowe jest kluczowym filarem rozwoju i konkurencyjności rzemiosła i MŚP. Promowanie i rozwijanie wyższego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz inwestowanie w umiejętności cyfrowe i ekologiczne są kluczem do zdobycia umiejętności i kompetencji wymaganych przez przedsiębiorców” – podkreślił dziś Prezydent SMEunited Alban Maggiar podczas końcowej konferencji projektu Europa-Meister.

Europa-Meister to trzyletni projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest stworzenie European Meisterbrief jako znaku jakości dla zawodu malarza. Projekt jest wynikiem współpracy siedmiu różnych partnerów, w tym International Association for Painting Contractors in Construction (UNIEP).

„Kwalifikacje zawodowe są wymagane na rynku pracy, ponieważ dzięki nim zapełni się luka na rynku pracy. Stoimy w obliczu szybkich zmian, a dobrze wykwalifikowany personel jest i zawsze będzie silnym atutem” – podkreślił Prezydent Maggiar. Inwestowanie w wyższe kształcenie i szkolenie zawodowe pozwala uatrakcyjnić karierę i jest właściwą reakcją na rosnące zapotrzebowanie na lepiej wykwalifikowanych pracowników.

W niedawno opublikowanym Programie Unii Europejskiej na rzecz Umiejętności (EU Skills Agenda) Prezydent Maggiar podkreślił duże znaczenie partnerskiego podejścia w planowaniu oraz dostarczaniu usług w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. „Takie podejście lepiej odpowiada potrzebom pracodawców i osób poszukujących pracy. Ponadto umożliwia lepszą identyfikację, które umiejętności dają większą gwarancję zatrudnienia” – dodał.

Prezydent Maggiar podkreślił również kluczową rolę, jaką będzie odgrywał dokument potwierdzający kształcenie i szkolenie zawodowe w zmniejszeniu różnic w umiejętnościach w zawodach rzemieślniczych. „Praktyki przynoszą korzyści zarówno pracodawcom, jak i uczniom. Zostanie uczniem umożliwia bowiem młodym ludziom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a także naukę w miejscu pracy, zarówno w wymiarze technicznym, jak i społecznym” – wyjaśnił. Z powodu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 wiele małych przedsiębiorstw sygnalizowało, że nie będzie mogło dłużej zatrudniać praktykantów. Aby im pomóc, Następne Pokolenie Unii Europejskiej (Next Generation UE) i nowe Wieloletnie Ramy Finansowe (Multiannual Financial Framework) przewidują specjalne fundusze na przyuczenie do zawodu. „SMEunited ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje możliwość przyznania małym i średnim przedsiębiorstwom bezpośrednich dotacji na zatrudnienie praktykantów” – podsumował prezes Maggiar.

Źródło: SMEunited