Musimy kształcić fachowców

Na portalu Wprost.pl czytamy, że Polska cierpi na deficyt wykwalifikowanych fachowców po szkołach zawodowych i technikach. Zbyt wielu jest za to absolwentów uczelni wyższych.

Jak podaje portal Wprost.pl, wielu absolwentów wyższych uczelni musi szukać zatrudnienia poza wyuczonym zawodem – często na stanowiskach, na których wyższe wykształcenie nie jest wymagane. Praca poniżej kwalifikacji prowadzi jednak często u tych osób do frustracji.

Inaczej jest z osobami z wykształceniem zawodowym. Nie narzekają one na brak zajęcia. Według prognozy Unii Europejskiej do 2020 roku udział miejsc pracy wymagających średniego wykształcenia zawodowego wzrośnie z 48 do 51 proc. Cenieni są zwłaszcza uczniowie kształcący się w rzemiośle.
– Przedsiębiorcy doskonale wiedzą, co powinni umieć ich pracownicy i tego właśnie uczymy w naszych szkołach – podkreśla Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Więcej informacji: LINK