Targi Wyrobów Luksusowych – Salon Artstów Rzemiosła odbędą się w Warszawie w dniach 18-19 listopada