Małe firmy na rynkach zagranicznych

Najważniejsze aspekty, korzyści i wyzwania związane z prowadzeniem przez małe i średnie przedsiębiorstwa działalności zagranicznej oraz wsparcie dla takiej aktywności – to tematy, które omówiono podczas konferencji „Wchodzenie  MŚP na rynki zagraniczne”. Konferencja odbyła się 22 listopada w hotelu Marriott w Warszawie. Organizatorem spotkania była ACCA – międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. ZRP było jednym z patronów konferencji.
 
Współorganizator wydarzenia to PwC – międzynarodowa organizacja doradcza, która na tę okazję przygotowała specjalny raport na temat korzyści i wyzwań związanych z zagraniczną aktywnością firm. Raport został opracowany w oparciu o wyniki badania przeprowadzonego wśród firm z sektora MŚP i został zaprezentowany podczas konferencji.
 
Patronat nad wydarzeniem objęli: Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Unicorn SME Union, Związek Banków Polskich oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Medialnego wsparcia konferencji udzielili: dziennik Puls Biznesu, miesięcznik Strategie – Pismo Dyrektorów Finansowych oraz Bankier.pl