Ministerstwo Gospodarki zaprasza do panelu przedsiębiorców European Business Test Panel (EBTP)

Na połowę marca 2010 planowane są konsultacje dotyczące uproszczenia reguł księgowości.

Badanie dotyczyć będzie unowocześnienia Czwartej Dyrektywy Prawa Spółek w sprawie rocznych sprawozdań finansowych oraz kosztów zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Komisja Europejska gruntownie analizuje oraz prowadzi konsultacje dotyczące Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przyjętego i wydanego w zeszłym roku przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Więcej informacji w załączniku.