Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 25/10/2019

Konkurs Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia - konkurs uzupełniający

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił konkurs uzupełniający nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 „Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia - konkurs uzupełniający”.

Konkurs skierowany jest do partnerów społecznych, czyli reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników. Założeniem niniejszego konkursu jest wybór projektów, w których będzie miała miejsce realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%. Zakłada się, iż średni koszt przypadający na 1 badanie lub 1 analizę w projekcie wynosi nie więcej niż 250 000 PLN a maksymalna wartość projektu wyniesie 750 000,00 PLN.

Wnioski w pierwszej turze można składać  do  31 października 2019 r. W II turze do 22 listopada 2019.

Związek Rzemiosła Polskiego złoży wniosek o przedłużenie terminu naboru wniosków do 31 grudnia 2019.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, oraz dokumentację konkursową znajda Państwo na stronie: https://bit.ly/340yveZ

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018