Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 24/10/2019

Spotkanie Prezesa ZRP z Komendantem Głównym OHP

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewskiego spotkał się z Bogdanem Ścibutem, Komendantem Głównym Ochotniczych Hufców Pracy. Spotkanie odbyło się w dniu 23 października br. z udziałem Jolanty Kosakowskiej, Dyrektora Zespołu oświaty zawodowej i problematyki społecznej ZRP. Rozmowy dotyczyły problematyki wynikającej z wdrażania przepisów zmienionych Ustawą o prawie oświatowym i Ustawą o rzemiośle. Szczególny nacisk położony został na Ustawę o rzemiośle, w której od 1 stycznia 2020 r. zmienia się definicja rzemieślnika i rzemiosła.

Uznano, że priorytetem współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy a jednostkami struktur regionalnych ZRP jest skuteczna polityka informacyjna w zakresie zmian w ustawach, która pozwoli zachować jednoznaczną interpretację przepisów, wpływających na sposób realizacji nauki zawodu u pracodawców rzemieślników. Podkreślono konieczność wspólnych regionalnych i ogólnopolskich spotkań informacyjnych.

W czasie spotkania dyskutowano również na temat dostępu dzieci obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce, do kształcenia zawodowego. Młodzi chcą uczyć się zawodu u rzemieślników i dokształcać w szkołach branżowych I stopnia. Choć dzieci mogą bezpłatnie uczęszczać do szkół, to można znacznie uprościć organizację ich nauki na podstawie umowy o pracę.

Związek rzemiosła zamierza wystąpić do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda o weryfikację rozporządzenia w sprawie przypadków, w których powierzane jest wykonywanie pracy cudzoziemcowi na terytorium RP bez konieczności zezwolenia na pracę i wprowadzenia w nim zmian, które umożliwią zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Komendant potwierdził również chęć wspólnego zorganizowania w pierwszym kwartale 2020 r. ogólnopolskiego spotkania informacyjnego, promującego dialog społeczny, z udziałem przedstawicieli Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy oraz izb rzemieślniczych ze struktury organizacyjnej Związku Rzemiosła Polskiego.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018