Kształtowanie potencjału runku dla Przemysłu 4.0. Konferencja w Warszawie

Podczas konferencji przedstawiciele ministerstwa i eksperci podsumują dotychczasowe działania resortu, dotyczące tworzenia rozwiązań oraz kompetencji na potrzeby cyfrowej transformacji polskiego przemysłu. Uczestnicy wydarzenia poznają także dalsze plany ministerstwa w tym obszarze. Zaprezentowane zostaną inicjatywy dotyczące utworzenia: Platformy Przemysłu Przyszłości, Centrów Kompetencji, a także projektów, które służą przygotowaniu kadr oraz narzędzi na potrzeby działań tych podmiotów.

 

Konferencja jest częścią cyklu wydarzeń organizowanych w całej Europie w ramach European Industry Week. Odbędzie się 21 lutego w gmachu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Sali im. Grażyny Gęsickiej.
Więcej: LINK