Konkursy unijne czekają na przedsiębiorców

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zamieściło na swojej stronie informacje o konkursach, z których jeszcze w lutym mogą skorzystać przedsiębiorcy. W tym miesiącu otwiera się 15 nowych konkursów, a 51 już trwa. Pieniądze unijne można pozyskać na inwestycje w innowacje, na projekty badawczo-rozwojowe, a także z zakresu efektywności energetycznej lub zdrowia. 

 

Dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, pod koniec lutego otwiera się nabór na projekty, które pomogą w uzyskaniu prawnej ochrony własności przemysłowej. Dotyczy to patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, czy praw z rejestracji wzorów przemysłowych. Z dotacji unijnej możesz sfinansować zakup usługi doradczej na ten cel. Wsparcie możesz również pozyskać na realizację ochrony prawa własności, jeśli toczy się postępowanie w tej sprawie. Dofinansowanie dla projektu może wynieść maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowalnych. 
 
Dla firmy, która mysli o wytwarzaniu nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług w firmie? Konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizację inwestycji technologicznych to może być oferta dla Ciebie. 
Jeszcze do końca lutego mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą również składać wnioski o dofinansowanie projektów, które dotyczą wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych produktów. 
Dla jednoosobowych, małych i  średnich przedsiębiorstw w lutym otwiera się możliwość pozyskania środków na projekty społeczne. Efektem takiego projektu ma być wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Nowe rozwiązanie to takie, które w  całości, części lub w określonej formie nie występowało dotychczas w Polsce.
Więcej: LINK