Konstytucja Biznesu wchodzi w życie

Konstytucja Biznesu jest skonsolidowaną reformą prawa gospodarczego. Głównym jej założeniem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają rodzimi przedsiębiorcy. To pakiet 5 ustaw, które mają przede wszystkim pomóc zbudować na nowo relacje między przedsiębiorcami a urzędnikami i ułatwić założenie oraz prowadzenie firmy w Polsce.
„To nowe prawo nie powstałoby bez współudziału tych, dla których zostało napisane, czyli środowisk przedsiębiorców” – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz . Konstytucja Biznesu jest systemowym wzmocnieniem naszych poprzednich proprzedsiębiorczych projektów. W sumie od początku 2017 r. rząd wprowadził kilkaset korzystnych zmian dla przedsiębiorców – dodała.

Zdaniem wiceministra Mariusza Haładyja kluczową rolę odgrywa w Pakiecie – Prawo Przedsiębiorców. Dokument ten tworzy prawne fundamenty i daje konkretne narzędzia do budowania zaufania i partnerstwa w tych relacjach. Przykładowo wskazane są w nim zasady, które od dawna powinny być wyraźnie zaznaczone w polskim prawie gospodarczym. Daje stabilne i przewidywalne reguły tak tworzenia jak i stosowania prawa. To czyni z Prawa przedsiębiorców akt o szczególnej pozycji w systemie i realnej wartości dla polskich firm.
W skład pakietu „Konstytucji Biznesu” wchodzi pięć ustaw:
• ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
• ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
• ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Wszystkie najważniejsze kwestie zawarte w Konstytucji Biznesu, jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowa, wchodzą w życie 30 kwietnia 2018 roku.

1 lipca 2018 r.w życie wchodzą art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną.

1 lutego 2019 r. w życie wchodzi art. 24 ust. 6 Prawa przedsiębiorców, który dotyczy przedsiębiorców wpisanych do KRS.

http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/juz-30-kwietnia-2018-r-zacznie-obowiazywac-konstytucja-biznesu/