Małe firmy z mniejszym zus

W opinii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zmniejszenie składek zusowskich wpłynie na poprawę rentowności firm oraz na ich rozwój. Zmianę wysokości składek zapowiada projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, który 27 kwietnia trafił do konsultacji publicznych.
Dziś przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS. Dokument proponuje, aby osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia ( w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Oszczędności przedsiębiorcy będą zależeć zatem od jego rocznych przychodów. . Obecnie przedsiębiorca, którego miesięczne przychody wynoszą tyle, ile minimalne wynagrodzenie, odprowadza co miesiąc do ZUS – 1232,16 zł., czyli ponad połowę swojego przychodu. Po zmianach składka wyniosłaby niecałe 660 zł.
Z wyliczeń resortu wynika, że z rozwiązań skorzysta prawie 200 tys. małych firm. Ministerstwo chce, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/maly-zus-dla-malych-firm/