Kongres Rzemiosła Polskiego

W dniach 4-5 czerwca odbędzie się Kongres Rzemiosła Polskiego połączony z obchodami Jubileuszu 75-lecia ZRP – termin ustalony na posiedzeniu Prezydium w dniu 13 lutego br.