Uwagi ZRP do projektu ustawy dereglamentacyjnej

Związek Rzemiosła prezentuje pogląd, że w pewnych dziedzinach działalności, tam gdzie wymagają tego względy bezpieczeństwa, szczególnej ochrony interesów konsumenta oraz Państwa – powinny obowiązywać pewne ograniczenia swobody wykonywania działalności gospodarczej – poprzez spełnienie wymogu uzyskania koncesji czy zezwolenia. Z tych samych powodów postulowaliśmy w niektórych zawodach rzemieślniczych wprowadzenie obowiązku posiadania kwalifikacji zawodowych.

Natomiast jeśli chodzi o pewne rodzaje działalności regulowanej lub wymagającej zezwoleń, koncesji lub licencji, to w przypadku niektórych należałoby mieć pewne wątpliwości, co do potrzeby ich reglamentacji.

Szczegóły w załączniku.