Posiedzenia Podkomisji w dniach 27 i 29.05.2008 roku

W dniach 27 i 29 maja w Sejmie obradowała Podkomisja nadzwyczajna w sprawie nowelizacji ustawy – prawo zamówień publicznych. Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych konieczność nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych jest związana z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Komisje Europejską dotyczącymi niezgodności przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych ze wspólnotowymi dyrektywami, Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych przywraca przedsiębiorcom prawo składania odwołań od decyzji urzędników nawet w najmniejszych przetargach. Nie będą jednak mieli prawa kwestionować konkurencyjnych ofert.

Dokładne sprawozdanie z posiedzenia Podkomisji w załączniku.