Konferencja zamykająca projekt UEAPME SME FIT II, Split