Zaproszenie na szkolenie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu „Etyka a biznes – społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz pracowników”. To wyjątkowa okazja, aby zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w codziennej pracy i zarządzaniu firmą.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie projektu) pocztą elektroniczną na adres biuro@etykaibiznes.eu lub faksem 022 628 60 52

Termin szkolenia:

06-08 lipca 2009 r. WARSZAWA-SEROCK

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z  uczestnictwem w szkoleniach, w tym kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania.

W celu refundacji kosztów przejazdu pociągiem informujemy, iż konieczne jest zachowanie oryginałów  biletów. Maksymalny koszt refundacji to 180 zł brutto. 

Szczegółowe informacje na stronie www.etykaibiznes.eu