Gazeta Podatnika: ZRP chce zwolnienia z podatku także świadczeń wypłacanych poza ZFŚS

 „Związek Rzemiosła Polskiego namawia rząd do zmiany projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, której celem jest poszerzenie zakresu zwolnień od podatku dochodowego świadczeń przyznawanych pracownikom ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz funduszy związkowych. Rzemieślnicy proponują, by zwolnienie obejmowało świadczenia przyznawane pracownikom niezależnie od źródła ich finansowania.”- czytamy w Gazecie Podatnika.
„ZRP przypomina, że początkowo proponowano objęcie zwolnieniem m.in. bonów, talonów oraz kwot wypłacanych na cele socjalne stanowiących refundację wydatków udokumentowanych fakturą. W wersji przedłożonej ostatnio Sejmowi zwolnieniami podatkowymi objęto pomoc pieniężną, wyłączając z nich bony i talony towarowe. Rzemieślnicy popierają rozwiązanie zaproponowane przez Radę Ministrów.”
”Zdaniem Związku, zwolnienie z opodatkowania pieniędzy wydatkowanych na cele socjalne jest rozwiązaniem uniwersalnym, które nie zmusza beneficjentów pomocy do korzystania z określonych sieci handlowych, jak to jest w przypadku bonów i talonów towarowych. Pracownik, otrzymując pieniądze, zyskuje możliwość wyboru, gdzie dokona zakupu. Rozwiązanie to nie preferuje żadnej grupy dostawców i stwarza większe szanse, że część pomocy zostanie wydana w mniejszych placówkach handlowych, firmach branży spożywczej, a także turystyce i rekreacji.”
”Niezależnie od tego Związek opowiada się za zniesieniem opodatkowania wszystkich świadczeń okolicznościowych otrzymywanych przez pracowników do określonego limitu kwotowego, a nie wyłącznie świadczeń finansowanych z funduszu socjalnego lub funduszy związkowych. Tymczasem przyjęcie rozwiązań zawartych w projekcie ustawy oznacza utrzymanie przywilejów dla pracowników firm zatrudniających powyżej 20 osób, zobowiązanych do tworzenia funduszu socjalnego. To samo świadczenie rzeczowe przyznane pracownikowi zatrudnionemu w małej firmie nadal będzie opodatkowane. To nieuzasadniona nierówność, która dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych w firmach nietworzących funduszu socjalnego – podkreśla ZRP.”
Gazeta Podatnika
http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/zrp_chce_zwolnienia_z_podatku_takze_swiadczen_wyplacanych_poza_zfss-a_9782.htm