Minister przeciwko zwiększeniu uprawień budowlanych mistrzów rzemiosła i techników

Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił z postulatem dotyczącym zwiększenia uprawień budowlanych mistrzów rzemiosła i techników, który został przedstawiony na jednym z posiedzeń Zespołu ds. Rzemiosła przy Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Adam Abramowicz wystąpił w tej kwestii do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Krajowa Rada Izby Architektów RP negatywnie oceniła przedstawiony wniosek, argumentując, że poszerzenie zakresu usług budowlanych dla wybranej grupy zawodowej doprowadzi do obniżenia jakości świadczonych usług dla społeczeństwa w zakresie projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi.

Zapraszamy do zapoznania się z całą treścią pisma: https://bit.ly/2Mo7egQ